ძუძუსა და საკვრცხის კიბოს გენეტიკური ტრიაჟი

სამედიცინო ცენტრის „ლაბუნო“ მოლეკულური დიაგნოსტიკის ლაბორატორია გთავაზობთ BRCA1/BRCA2 გენების კვლევას

სრულად წაკითხვა